Học lớp quản lý vận hành nhà chung cư mới /0986661304

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;(Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BXD ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” với các nội dung sau:

1. Đối tượng dự học: Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia.

2. Thời gian học: Khai giảng 18h00’, ngày12/06/2013

3. Kinh phí : 2.500.000VNĐ/Học viên

(Bao gồm tài liệu học tập, chứng nhận khóa học, thực hành khảo sát thực tế,…)

4. Địa điểm học : Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

5. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 02 CMND phôtô; 02 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 02 ảnh 3×4 tại lớp học.

6. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề:

I. Về kiến thức cơ sở

Tổng thời lượng 16 tiết, gồm 02 bài giảng với những nội dung sau:

1. Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan;

2. Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư.

II. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Tổng thời lượng 44 tiết, gồm 05 chuyên đề với những nội dung sau:

a) Chuyên đề 1. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư ;

b) Chuyên đề 2. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư ;

c) Chuyên đề 3. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư ;

d) Chuyên đề 4. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư ;

đ) Chuyên đề 5. Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

– Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

– Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

– Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Hotline: 098.666.1304 Hồng Hiên

Hãy truy cập Website : http://lophocbatdongsan.wordpress.com/ để biết thông tin các lớp học

Advertisements
Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư !!!

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;(Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BXD ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” với các nội dung sau:

1. Đối tượng dự học: Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia.

2. Thời gian học: Khai giảng 18h00’, ngày12/06/2013

3. Kinh phí : 2.500.000VNĐ/Học viên

(Bao gồm tài liệu học tập, chứng nhận khóa học, thực hành khảo sát thực tế,…)

4. Địa điểm học : Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

5. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 02 CMND phôtô; 02 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 02 ảnh 3×4 tại lớp học.

6. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề:

I. Về kiến thức cơ sở

Tổng thời lượng 16 tiết, gồm 02 bài giảng với những nội dung sau:

1. Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan;

2. Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư.

II. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Tổng thời lượng 44 tiết, gồm 05 chuyên đề với những nội dung sau:

a) Chuyên đề 1. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư ;

b) Chuyên đề 2. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư ;

c) Chuyên đề 3. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư ;

d) Chuyên đề 4. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư ;

đ) Chuyên đề 5. Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

– Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

– Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

– Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Hotline: 098.666.1304 Hồng Hiên

Hãy truy cập Website : http://lophocbatdongsan.wordpress.com/ để biết thông tin các lớp học

Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

khai giảng lớp quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;(Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BXD ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” với các nội dung sau:

1. Đối tượng dự học: Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia.

2. Thời gian học: Khai giảng 18h00’, ngày12/06/2013

3. Kinh phí : 2.500.000VNĐ/Học viên

(Bao gồm tài liệu học tập, chứng nhận khóa học, thực hành khảo sát thực tế,…)

4. Địa điểm học : Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

5. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 02 CMND phôtô; 02 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 02 ảnh 3×4 tại lớp học.

6. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề:

I. Về kiến thức cơ sở

Tổng thời lượng 16 tiết, gồm 02 bài giảng với những nội dung sau:

1. Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan;

2. Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư.

II. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Tổng thời lượng 44 tiết, gồm 05 chuyên đề với những nội dung sau:

a) Chuyên đề 1. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư ;

b) Chuyên đề 2. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư ;

c) Chuyên đề 3. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư ;

d) Chuyên đề 4. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư ;

đ) Chuyên đề 5. Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

– Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

– Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

– Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Hotline: 098.666.1304 Hồng Hiên

Hãy truy cập Website : http://lophocbatdongsan.wordpress.com/ để biết thông tin các lớp học

Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Đào tạo, cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng tháng 06. New !!!

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Bạn đang cần một nghề để tạo lập cuộc sống?? Bạn đang tìm địa chỉ học cấp CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG uy tín, chất lượng và giá ưu đãi nhất?? Hãy đến với chúng tôi, Địa chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng uy tín nhất dành cho bạn.

Nhân lực kỹ sư định giá đang thiếu, thu nhập cao, công việc không vất vả lắm, làm kỹ sư định giá đỡ nặng đầu. Sau khoá học bạn có thể làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá, chứng chỉ mà rất nhiều người ước muốn, nhiều công ty cần bạn.
Tại khoá học này bạn sẽ gặp 100% giảng viên khoá học là các Giáo sư – Tiến sĩ dày dạn kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát thực tế; kinh nghiệm giảng dạy, uy tín nghề nghiệp, khoa học…đến từ các trường đại học Giao thông, thủy lợi, xây dựng, cục giám định nhà nước… đây là điều bạn có thể tự hào so với đồng nghiệp học các lớp khác.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: xem tại đây.

HỌC PHÍ : 1.500.000 đ/Học viên

(bao gồm: giáo trình, chứng nhận và ăn nhẹ giữa giờ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Hà Nội:
Đợt 1: Ngày 11/06/2013 (học trong 13 buổi tối)
Đợt 2: Ngày 22/07/2013
Địa điểm: Trường ĐT cán bộ Lê Hồng Phong, 220 đường Láng, Hà Nội
Hồ Chí Minh:
Đợt 1: Ngày 17/06/2013 (học trong 13 buổi tối)
Địa điểm: Học viên hành chính quốc gia TPHCM, Số 10 đường 3 tháng 2, TPHCM

THỜI GIAN HỌC: 18h- 21h các ngày trong tuần.
ĐĂNG KÝ HỌC:
– Trực tuyến : tại đây
– Trực tiếp tại công ty
Gồm: 01 CMT photo và 04 ảnh (3×4) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh
LIÊN HỆ TƯ VẤN:

Công ty Giá Xây Dựng
Địa chỉ: Số 2A, ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 098 666 1304 (Hồng Hiên)

Email: huanhuubui@gmail.com

Y!M: huuhuanpro
Website: www.khoahocbatdongsan.wordpress.com

(Nhận làm dịch vụ chứng chỉ trọn gói trên toàn quốc)

Các khóa học khác tại Công ty:
1. Khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản
2. Khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề nghiệp vụ xây dựng
3. Khóa đào tạo quản lý tòa nhà chung cư, văn phòng
4. Khóa đào tạo bằng lái xe các loại
5. Khóa đào tạo PR
6. Khóa đào tạo phong thủy trong kinh doanh bất động sản
7. Nhận làm dịch vụ chứng chỉ hành nghề bất động sản và xây dựng trên toàn quốc
8. Dự án bất động sản bán chạy nhấtthị trường Hà Nội- mua , bán, thuê và cho thuê

Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

khóa đào tạo lập hồ sơ dự thầu 098 666 1304

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ

THẦU

Bạn đang cần một nghề để tạo lập cuộc sống?? Bạn đang tìm địa chỉ học cấp CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU uy tín, chất lượng và giá ưu đãi nhất?? Hãy đến với chúng tôi, Địa chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu công trình xây dựng uy tín nhất dành cho bạn.

Nhân lực làm nghiệp vụ lập hồ sơ dự thầu đang thiếu, thu nhập cao, công việc không vất vả lắm, làm Đấu thầu công trình xây dựng đỡ nặng đầu. Sau khoá học bạn có thể làm hồ sơ xin cấp chứng nhận lập hồ sơ dự thầu, chứng chỉ mà rất nhiều người ước muốn, nhiều công ty cần bạn.
Tại khoá học này bạn sẽ gặp 100% giảng viên khoá học là các Giáo sư – Tiến sĩ dày dạn kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát thực tế; kinh nghiệm giảng dạy, uy tín nghề nghiệp, khoa học…đến từ các trường đại học Giao thông, thủy lợi, xây dựng, cục giám định nhà nước… đây là điều bạn có thể tự hào so với đồng nghiệp học các lớp khác.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: xem tại đây

HỌC PHÍ: 1.000.000 đ/Học viên
(bao gồm: giáo trình, phần mềm dự thầu, chứng nhận và ăn nhẹ giữa giờ)
ĐỊA ĐIỂM HỌC:Số 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
THỜI GIAN HỌC: 18h- 21h các ngày trong tuần.
ĐĂNG KÝ HỌC:
– Trực tuyến : tại đây
– Trực tiếp tại công ty
Gồm: 01 CMT photo và 04 ảnh (3×4) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh

LỊCH KHAI GIẢNG SỚM NHẤT: 13/08/2012

LIÊN HỆ TƯ VẤN:

Công ty Giá Xây Dựng
Địa chỉ: Số 2A, ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 098 666 1304 (Hồng Hiên)

Email: nguyenhien.viboss@gmail.com

Y!M: nguyenhien.viboss
Website: www.khoahocbatdongsan.wordpress.com
(Nhận làm dịch vụ chứng chỉ trọn gói trên toàn quốc)

Các khóa học khác tại Công ty:
Đào tạo bất động sản
Đào tạo nghiệp vụ xây dựng khác
Đào tạo PR Certificate
Đào tạo quản lý tòa nhà
Nhận hồ sơ đào tạo bằng lái xe oto, xe máy các loại
Môi giới bất động sản
Các dự án bất động sản
Dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề

Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thông báo đào tạo cấp giấy chứng nhận tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

<p style=”text-align: center;”><a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/”><span style=”font-size: x-large;”><strong>ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM </strong></span></a></p><p style=”text-align: center;”><a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/”><span style=”font-size: x-large;”><strong>SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG</strong></span></a></p><p style=”text-align: justify;”>Bạn đang cần một nghề để tạo lập cuộc sống?? Bạn đang tìm địa chỉ học cấp <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG</a> uy tín, chất lượng và giá ưu đãi nhất?? Hãy đến với chúng tôi, Địa chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng uy tín nhất dành cho bạn.</p><p style=”text-align: justify;”>Nhân lực <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>tư vấn giám sát</a> đang thiếu, thu nhập cao, công việc không vất vả lắm, làm tư vấn giám sát đỡ nặng đầu. Sau khoá học bạn có thể làm hồ sơ xin cấp <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>chứng chỉ giám sát</a>, chứng chỉ mà rất nhiều người ước muốn, nhiều công ty cần bạn.<br /> Tại khoá học này bạn sẽ gặp 100% giảng viên khoá học là các <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>Giáo sư – Tiến sĩ</a> dày dạn kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát thực tế; kinh nghiệm giảng dạy, uy tín nghề nghiệp, khoa học…đến từ các trường đại học <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>Giao thông, thủy lợi, xây dựng</a>, cục giám định nhà nước… đây là điều bạn có thể tự hào so với đồng nghiệp học các lớp khác.</p><p style=”text-align: justify;”>☻ <span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>NỘI DUNG KHÓA HỌC:</strong></em></span></span><a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/dang-ky-hoc/”>xem tại đây</a></p><p style=”text-align: justify;”><span style=”color: red;”><strong>Thời gian học từ 6h đến 9 h liên tục vào các buổi tối trong tuần. Lớp học kéo dài 1 tháng liên tục.<br /> Chứng nhận cho cả 4 lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, xây dựng, thủy điện.</strong></span><br /> <strong>Gồm 4 học phần</strong>:<br /> <strong>Học phần 1: Quy định của pháp luật và các vấn đề chung về giám sát thi công xây dựng công trình.</strong><br /> Chuyên đề 1: Văn bản quy phạm pháp luật ( VBQPPL) điều chỉnh hoạt động điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trinh.<br /> Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trinh.<br /> Chuyên đề 3: Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật thi công và nghiệm thu.<br /> Chuyên đề 4: Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.<br /> Chuyên đề 5: Giám sát công tác xây dựng.<br /> Chuyên đề 6: Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình.</p><p><strong>Học phần 2: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.</strong><br /> Chuyên đề 7: Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng , công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.<br /> Chuyên đề 8: Giám sát thi công kết cấu bê tông, cốt thép và kết cấu gạch đá.<br /> Chuyên đề 9: Giám sát thi công két cấu thép và kết cấu kim loại khác.<br /> Chuyên đề 10: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình.<br /> Chuyên đề 11: Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình.<br /> Chuyên đề 12: Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp.<br /> Chuyên đề 13: Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp.<br /> <strong>Học phần 3: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông</strong><br /> -Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông.<br /> – Giám sát công trình cầu<br /> – Giám sát thi công công trình hầm<br /> – Giám sát thi công công trình đường bộ, sân bay.<br /> – Giám sát thi công công trình cảng, đường thủy.<br /> – Giám sát thi công công trình đường sắt.</p><p><strong>Học Phần 4: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.</strong><br /> Giám sát công tác dẫn dòng thi công, nền và móng công trình thủy lợi, thủy điện.<br /> – Giám sát thi công công tác bê tông, bê tông cốt thép thường (CVC); bê tông đấm lăn, (RCC) và kết cấu gạch, đá.<br /> – Giám sát thi công các công trình đất, đá<br /> – Giám sát thi công lắp đặt các thiết bị thủy công và thiết bị cơ điện trên công trình thủy lợi, thủy điện.</p><h2 style=”text-align: justify;”>☻ <span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>HỌC PHÍ:</strong></em></span></span><span style=”color: #ff0000;”>1.700.000 đ/Học viên</span></h2><p style=”text-align: justify;”>(bao gồm: giáo trình, chứng nhận và ăn nhẹ giữa giờ)</p><p style=”text-align: justify;”>☻<span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>ĐỊA ĐIỂM HỌC: </strong></em></span></span></p><p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000cd;”>Hà Nội: <br /></span>Đợt 1; Ngày 23/05/2013 (Học trong gần 1 tháng)<br />Đợt 2: Ngày 25/06/2013 (Học trong gần 1 tháng)<br />Địa điểm: <br /><span style=”color: #0000cd;”>Hồ Chí Minh:</span><br />Đợt 1: Liên tục trong các tháng (Học trong 1 tháng)<br /> Địa điểm: Học viện hành chính quốc gia TPHCM, Số 10 đường 3 tháng 2</p><p style=”text-align: justify;”>☻ <span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>THỜI GIAN HỌC: </strong></em></span></span>18h- 21h các ngày trong tuần.</p><p style=”text-align: justify;”>☻ <span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>ĐĂNG KÝ HỌC:</strong></em></span></span></p><p style=”text-align: justify;”>- Trực tuyến : <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/dang-ky-hoc/”>tại đây</a></p><p style=”text-align: justify;”>- Trực tiếp tại công ty</p><p style=”text-align: justify;”>Gồm: 01 CMT photo và 04 ảnh (3×4) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh</p><p style=”text-align: justify;”>☻ <span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>LIÊN HỆ TƯ VẤN:</strong></em></span></span></p><p style=”text-align: center;”><span style=”color: #000080;”><strong>Công ty Giá Xây Dựng</strong></span><strong><br /> </strong><strong><em>Địa chỉ: Số 2A, ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.</em></strong></p><h2 style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #800000;”>Hotline: </span></em><span style=”color: #ff0000;”>098 666 1304</span><span style=”color: #008000;”> (Hồng Hiên)</span></h2><p style=”text-align: center;”><strong>Email:</strong> nguyenhien.viboss@gmail.com</p><p style=”text-align: center;”><strong>Y!M:</strong> nguyenhien.viboss</p><p style=”text-align: center;”><strong>Website:</strong> <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>www.khoahocbatdongsan.wordpress.com</a></p><p style=”text-align: center;”><span style=”color: #008000;”><em><strong>(Nhận làm dịch vụ chứng chỉ trọn gói trên toàn quốc)</strong></em></span></p><p style=”text-align: justify;”><strong><span style=”text-decoration: underline;”><em><span style=”color: #4b0082;”><span style=”font-size: medium;”>Các khóa học khác tại Công ty:</span></span></em></span></strong></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo bất động sản</a></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo nghiệp vụ xây dựng khác</a></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo PR Certificate</a></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo quản lý tòa nhà</a></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://khoahocbatdongsan.wordpress.com/”>Nhận hồ sơ đào tạo bằng lái xe oto, xe máy các loại</a></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>Môi giới bất động sản </a></p><p style=”text-align: justify;”>- <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/&#8221; target=”_blank”>Các dự án bất động sản </a></p><p style=”text-align: justify;”><a href=”http://moigioibds.wordpress.com”>- </a><a href=”http://khoahocbatdongsan.wordpress.com/”>Dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề</a></p>

Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toàn Quốc học lớp quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”>ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH</span></h2>

<span style=”color: blue;”><strong>Đối tượng học viên</strong></span>: Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, những người cần chuẩn bị kiến thức chuyển sang lĩnh vực Quản lý dự án, các bạn sinh viên sắp ra trường, các công ty, cá nhân, và các đối tượng khác….

 

<span style=”color: blue;”><strong>Nôi dung khóa học</strong></span>: Theo chương trình khung quy định trong Thông tư số 25/2009/TT-BXD gồm 8 chuyên đề (48 tiết – 6 ngày hoặc 12 buổi)

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 1</strong></span>: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 2</strong></span>: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 3</strong></span>: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 4</strong></span>: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 5</strong></span>: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 6</strong></span>: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình.

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 7</strong></span>: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

<span style=”color: #006400;”><strong>Chuyên đề 8</strong></span>: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

 

<strong><span style=”color: blue;”>Thời gian học</span></strong>: Học vào tối ngày<strong> 24/07</strong>Thời gian học tất cả các buổi tối trong tuần kéo dài 12 buổi, (6h đến 9h).Nghỉ thứ 7, chủ nhật.

<strong><span style=”color: blue;”>Địa điểm</span></strong>: trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 220 đường Láng _ Hà Nội

<span style=”font-size: medium;”><span style=”color: red;”><strong><a href=”http://gxd.vn/dang_ky_hoc.gxd&#8221; target=”_blank”>

</a><a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/dang-ky-hoc/”>Mời bạn kích vào đây để đăng ký lớp học </a></strong></span></span>

 

<span style=”color: blue;”><strong>Giảng viên</strong></span>: Lãnh đạo, nghiên cứu viên, chuyên viên của Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây Dựng, Bộ tài chính,Bộ Kế hoạch và đầu tư các thầy cô trường ĐHXD, ĐHTL, ĐHGTVT…

<span style=”color: blue;”><strong>Thủ tục nhập học</strong></span>: Học viên đăng ký nhập học nộp 03 ảnh 3×4, chứng minh thư, bằng tốt nghiệp (photo) và kinh phí vào trước thời điểm vào lớp ngày<strong> 24/07/2012</strong>

<span style=”color: blue;”><strong>Địa chỉ liên hệ</strong></span>: <strong>số 10 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.</strong>

<h2><span style=”color: blue;”><strong>Kinh phí</strong></span> : <strong><span style=”color: #ff0000;”>1.300.000 đồng/ học viên</span></strong></h2>

(bao gồm giáo trình, tài liệu, đĩa CD, ăn nhẹ giữa giờ.

<p style=”text-align: justify;”>☻<span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>ĐỊA ĐIỂM HỌC: </strong></em></span></span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000cd;”>Hà Nội:</span>

Đợt 1; Ngày 11/06/2013 (Học trong 12 buổi tối)

Đợt 2: Ngày 22/07/2013 (Học trong 12 buổi tối)

Địa điểm: Trường ĐT cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 đường Láng, Hà Nội

<span style=”color: #0000cd;”>Hồ Chí Minh:</span>

Đợt 1: Liên tục trong các tháng

Địa điểm:Học viện hành chính quốc gia TPHCM, Số 10 đường 3 tháng 2</p>

☻ <span style=”color: #4b0082;”><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>LIÊN HỆ TƯ VẤN:</strong></em></span></span>

<p style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #003366;”><strong>Công ty CP Giá Xây Dựng</strong></span>

</strong><strong><em>Địa chỉ: Số 2A, ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.</em></strong></p>

 

<h2 style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #800000;”>Hotline: </span></em><span style=”color: #ff0000;”>098 666 1304</span><span style=”color: #008000;”> (Hồng Hiên)</span></h2>

<p style=”text-align: center;”><strong>Email:</strong> nguyenhien.viboss@gmail.com</p>

<p style=”text-align: center;”><strong>Y!M:</strong> nguyenhien.viboss</p>

<p style=”text-align: center;”><strong>Website:</strong> <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>www.khoahocbatdongsan.wordpress.com</a></p&gt;

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #008000;”><em><strong>(Nhận làm dịch vụ chứng chỉ trọn gói trên toàn quốc)</strong></em></span></p>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”><em><span style=”color: #4b0082;”><span style=”font-size: medium;”>Các khóa học khác tại Công ty:</span></span></em></span></strong>

 

– <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo bất động sản</a>

 

– <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo nghiệp vụ xây dựng khác</a>

 

– <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo PR Certificate</a>

 

– <a href=”http://lophocbatdongsan.wordpress.com/”>Đào tạo quản lý tòa nhà</a>

 

– <a href=”http://khoahocbatdongsan.wordpress.com/”>Nhận hồ sơ đào tạo bằng lái xe oto, xe máy các loại</a>

 

– <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/”>Môi giới bất động sản </a>

 

– <a href=”http://www.batdongsanhn.com.vn/”>Các dự án bất động sản </a>

 

<a href=”http://moigioibds.wordpress.com”>- </a><a href=”http://khoahocbatdongsan.wordpress.com/”>Dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề</a>

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ, chúc bạn tìm được lớp học như ý.

Chuyên mục:Tin tức, Tin tức bất động sản, Tin tức kinh tế, Tin tức pháp luật, Tin tức tuyển sinh, Tin tức đào tạo Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: